Hjem

Hvad er EssensTerapi?


Ordet essens betyder ”væren”, hvilket beskriver den tilstand og åbenhed jeg læner mig ind i, og derud fra bevæger mig i når jeg er i det terapeutiske rum. Jeg tror på at vi alle har en søgen og længsel efter at mærke vores egen essens. At være der, hvor stilheden, kærligheden, glæden og sandheden åbner for indre rum til det guddommelige. Tilladen åbenhed og nærværet med kilden som altid er .........

 

Hvad betyder det så ift hvordan jeg arbejder?


Jeg møder dig først og fremmest lige der hvor du er, med den følelse og det nærvær du har med dig i nuet. Det er min fornemmeste opgave som terapeut, at være med det som fylder i nuet, herigennem opstår tilliden, trygheden og åbenheden til at være dig. I det rum er der plads til alt, der er plads til hele dig. Du får muligheden for at se og mærke dig selv på en hjertelig og nærende måde. At træde ind i det rum, uanset hvilken behandlingsform du vælger, dér vil der altid være healing og hjerterum tilstede.


Min tilgang er funderet i åbenheden for det kropslige, dvs jeg spørg ind til dine krops signaler, fornemmelser, tilstande og følelser. Jeg skaber rum for et nærvær for det som er, og arbejder i nuet med det som fylder i dig. Jeg invitere nuet ind i sin fulde fylde, og samtidig anderkede og acceptere fortiden sår, som får betydning for og fremtidens liv.


Som terapeut finder jeg det vigtigt at skabe plads til dit "indre barn". Et begreb som måske er nyt for dig, og som er centralt i min terapeutiske tilgang. Gennem samarbejde og indsigt med sit indre barn, vil du opnå større forståelse for hvorfor du handler og føler som du gør. Dermed vil du kunne ændre gamle mønstre og adfærd, så du opnår større bevidsthed i dit liv og i dine relationer.


Der findes mange terapeutiske retinger og metoder, dem som jeg anvender er bla. følgende;


Indre barn, gestalter, eksistentielt livssyn, bioenergetiske øvelser, chakra arbejde, opstillingsmetoder, healing, essenstræning, fænomelogisk, selvregulering, traumeforløsning, polariteter, energier, mindfulness.


Her en podcast hvor du kan lytte til hvad jeg fortæller om sanselighed og seksualitet